Over Jana

Jana (1990) is een multidisciplinair kunstenaar met een achtergrond in storytelling, illustratie en community arts. In haar praktijk wisselt ze intieme werken met een focus op persoonlijke verhalen af met een meer collaboratieve praktijk waarin de gemeenschap centraal staat. 

Jana is lid van de collectieven Tieten Met Haar en Les VoiZines, die zich richten op alternatieve strips, zines en DIY publicaties.

Daarnaast is ze mede-oprichtster van het kunstcollectief Garden Of Delights, waar ze verborgen structuren en machtsdynamieken onderzoekt die ten grondslag liggen aan niet-erkende en niet-gewaardeerde arbeid. LEES MEER
 


Over BLANCO

BLANCO is een platform van NUCLEO. Het biedt een ven­ster op het werk van kun­ste­naars bij NUCLEO, met aan­dacht voor expe­ri­ment, reflec­tie, ont­moe­ting en presentatie. Met een onder­­zoeks- en pre­sen­ta­tie­plek in één van de ate­lier­ge­bou­wen zet BLANCO in op kun­ste­naars­ini­ti­a­tief.

Daarnaast treedt BLANCO ook bui­ten de muren van de ate­lier­ge­bou­wen, zoekt daarbij naar interessante zones in de stad en laat kun­ste­naars er een invul­ling aan geven. LEES MEER