Gedurende zes maanden is Lord Mountbatten, achterkleinzoon van Koningin Victoria en laatste onderkoning, belast met de taak de geboorte van een onafhankelijk land te overzien. Viceroy's House in Delhi was het huis van de Britse heersers van India. Het verhaal ontvouwt zich binnen deze grote woning. Boven woont Mountbatten samen met zijn vrouw en dochter; beneden leven hun bedienden. Wanneer de politieke elite naar Viceroy's House komt, ontstaat er conflict. Al snel breekt er ook geweld uit tussen de hindoes, moslims en sikhs. Iets dat invloed heeft op de levens van de vijfhonderd personeelsleden in het paleis van de onderkoning, die elk tot een eigen religieuze gemeenschap behoren. 

Het is een persoonlijk verhaal voor regisseur Gurinder Chadha, wiens familie ook betrokken was bij de tragische gebeurtenissen op het einde van de Britse heerschappij, waarbij een nieuw islamitisch thuisland ontstond: Pakistan. 

Deze film speelt momenteel niet.