Een ingebeelde metgezel voert hem mee naar diepe dalen en surrealistische hoogtepunten, waardoor de twee een vreemde verbintenis ervaren. De verpersoonlijking van zijn eigen onzekerheden biedt hem namelijk ook houvast. Slagen ze erin om zich met elkaar te verzoenen en opnieuw een plaats in te nemen in de samenleving?

'Teleurdeugd' vertelt over de alomtegenwoordige thematiek van depressie en psychologische problemen zonder dit op een al te moraliserende manier te doen. Geen antwoorden of oplossingen worden aangereikt, maar een uitnodiging tot reflectie en dialoog. 'Teleurdeugd' wil een tegenwicht bieden voor de manier waarop psychische problematiek in de media aan bod komt en op een vernieuwende manier het taboe rond het thema te doorbreken.

Door de kijker mee te nemen in de extravagante, chaotische wereld van het hoofdpersonage, wordt de beleving van iemand met een psychische stoornis plots heel herkenbaar. Het is een deel van onszelf dat ons soms het gevoel geeft dat we outsiders zijn, maar er op andere momenten voor zorgt dat we ons alleenheersers wanen. Een duistere bondgenoot: soms dichtbij, soms ver weg maar toch ... onmisbaar.

Deze Gentse film werd (met eigen middelen) gemaakt door een team van zes jonge makers en 52 acteurs en figuranten. 


Vertoning op zo. 26/02 met introductie door Dirk De Wachter, peter van het project.

Deze film speelt momenteel niet.