Maar op aarde is er een president die alles veroverd heeft wat er te veroveren valt. Hij heeft nog maar één uitdaging: hij wil de maan voor zich! De president komt de bezoeker uit de ruimte op het spoor en Manneke Maan moet vluchten. Intussen worden de kinderen ongerust: er is niemand meer die 's nachts over hen waakt. Waar is Manneke Maan heen?

'Manneke Maan' is een animatiefilm zoals je er zelden één te zien krijgt: met beelden zo mooi dat je ze wilt inlijsten en nooit meer vergeten, de stem van Louis Armstrong vol jazzy weemoed. Een verhaal vol wijsheid en poëzie, naar een boek van Tomi Ungerer (De drie rovers).

Deze film speelt momenteel niet.