Dit oeuvre nodigt uit om stil te staan bij een persoonlijk traject. Het is het werk van iemand die de materie uitdiept en zoekt naar verregaande, extreme effecten. Haar denkbeelden en initiële gedachten kunnen zwaar zijn, maar worden fysiek verwerkt, vertrappeld en belopen. Van Tichelen gaat in tegen de cultus van het esthetiseren waarop laag na laag vernis wordt gelegd. Haar werk vertaalt zich in verschillende etappes van afpellen, verknippen en verweren om nadien te monden in een harmonisch en lichtvoetig geheel. (Isolde De Buck, 2015)

www.leen-van-tichelen.be


Finissage op zo. 20/11 om 19u. 
Aansluitend vertonen we 'Drive' (2011) i.h.k.v. As You Wish

Van 08/09 t.e.m. 20/11