Gilad Baram volgt hem jarenlang tijdens dit werk en creëert beetje bij beetje een fascinerende en stralende dialoog tussen zijn film en de foto’s van Koudelka. Met zijn zeldzame vormelijke en menselijke rijkdom is 'Koudelka: Shooting Holy Land' dé parel van het FILAF 2016 (Perpignan).


Unieke filmvertoning i.h.k.v. Woord over Beeld Deluxe door de vakgroep fotografie aan het KISP

Deze film speelt momenteel niet.