In 'Jaar, Lament of the Images' maken we kennis met de persoon, gedachten en het werk van Alfredo Jaar. De Chileense hedendaagse kunstenaar die grote internationale erkenning verwierf. De documentaire zoomt in op Jaars visie op de rol die de kunst of kunstenaar in onze samenleving kan of moet spelen.

Volgens Jaar is kunst de laatste plaats in de samenleving waar het nog mogelijk is om omtrent sociale problemen te sensibiliseren. De mainstream media en het grootste deel van de politiek hebben hun geloofwaardigheid verloren. Zij verkiezen spektakel boven de werkelijke feiten, en worden gedomineerd door consumptie en entertainment. Als kunstenaar nam hij zijn verantwoordelijkheid gedurende zijn 40 jarige carrière. De kunstwerken van Jaar bieden onafgebroken een artistiek antwoord op dramatische momenten of gebeurtenissen die zich in het sociale, culturele of politieke veld in uiteenlopende delen van de wereld voordeden.

De documentaire bevat werken die werden tentoongesteld in Finland, Venetië, Buenos Aires, Santiago en New York. Aan bod komen kwesties als de immigratie aan de grens tussen de VS en Mexico, de genocide in Rwanda, de militaire coup in Chili.

---

Met een inleiding van Steven Humblet, fotorecensent voor o.a. De Witte Raaf en docent fotografie aan de Sint-Lukas Hogeschool in Brussel. 

Vanaf 5/09 in onze cinema.