Andrés Lübbert wilde een project realiseren waarin hij de jonge vluchtelingen die hij via kunstZ leerde kennen, centraal stelt. Andrés' vader vluchtte destijds voor het regime van Pinochet en het thema blijft hem als filmmaker prikkelen. Shabbeeb vluchtte 8 jaar geleden zelf uit Irak.

Deze documentaire gaat over het gemis aan liefde dat vele vluchtelingen ervaren en over families die het helaas moeten stellen met een sporadisch telefonisch contact. De film schetst zo een uniek beeld van hoe via interculturele dialoog en samenwerking, nieuwe gedeelde betekenissen gegenereerd worden in de kunsten. De film is een samensmelting van een theaterstuk dat de kracht heeft om een toeschouwer diep te raken en een film die emoties als angst, vernedering en hoop van individuen transformeert tot iets universeel menselijks. Een indringend verhaal over de zoektocht naar geluk. 


Vertoning i.h.k.v. Wereldvluchtelingendag in aanwezigheid van regisseursduo en protagonist

Deze film speelt momenteel niet.