Omdat ze hun liefde niet willen verbergen, besluiten ze hun leven in het afgelegen dorp achter zich te laten. Maar door problemen zoals de aanhoudende droogte en de druk van de dorpsbewoners, ontdekken ze dat waar zij wonen er geen ruimte is voor passies, laat staan chaos.

Met haar debuutfilm mocht regisseur Ramata-Toulaye Sy meteen meedingen naar de Gouden Palm in Cannes. "Binnenkomen via de grote poort," zoals ze dan zeggen. 'Banel & Adama' zou evenzeer 'Romeo & Julia' kunnen zijn. Met als verschil dat deze Julia niet lijdzaam haar lot ondergaat, maar een krachtdadig personage is dat haar eigen weg uitstippelt. 

Deze film speelt momenteel niet