BLANCO x Sphinx

1 juni 2024
BLANCO is een platform van NUCLEO. Het biedt een ven­ster op het werk van kun­ste­naars bij NUCLEO, met aan­dacht voor expe­ri­ment, reflec­tie, ont­moe­ting en presentatie. De komende maanden strijkt BLANCO neer in ons café, een plek waar kunst geen vreemde is.

Jana Vasiljević is multidisciplinair kunstenaar en bijt de spits af van deze samenwerking. Tot eind augustus zal haar werk, dat in situ gecreëerd werd, te zien zijn en in dialoog gaan met de ruimte en de bezoekers.
Jana Blanco

In haar praktijk wisselt Jana Vasiljević intieme werken met een focus op persoonlijke verhalen af met een meer collaboratieve praktijk waarin de gemeenschap centraal staat. LEES MEER